Warning: fopen(/var/www/www.instruktori.cz/akce/exit/document_root/../app/temp/c-Nette.RobotLoader/_1646ef0fdf85146afc0134219dbfc633): failed to open stream: Permission denied in /var/www/www.instruktori.cz/akce/exit/include/Nette/Caching/FileStorage.php on line 202 Warning: fopen(/var/www/www.instruktori.cz/akce/exit/document_root/../app/temp/c-Nette.RobotLoader/_1646ef0fdf85146afc0134219dbfc633ts): failed to open stream: Permission denied in /var/www/www.instruktori.cz/akce/exit/include/Nette/Caching/FileStorage.php on line 202 Warning: fopen(/var/www/www.instruktori.cz/akce/exit/document_root/../app/temp/c-Nette.Template/_1725a730a5dc6250c8497178ac888710.detail.phtml.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/www.instruktori.cz/akce/exit/include/Nette/Caching/FileStorage.php on line 202 Warning: fopen(/var/www/www.instruktori.cz/akce/exit/document_root/../app/temp/c-Nette.Template/_79131e926970f795f57747acad071e57.document.phtml.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/www.instruktori.cz/akce/exit/include/Nette/Caching/FileStorage.php on line 202 Exit 2010 - Úvodní úkol

Úvodní úkol

Zadání


V 15:50 se na internetu zobrazilo následující video. Ve stejné době se podobné video s úvodním úkolm promítalo na zahájení hry v brněnském planetáriu na Kraví hoře.
Členům týmu v planetáriu se zobrazil následující text:
"Jste uvězněni v hrobce, zasypáni kamením a sutí, jedinou nadějí na vaši záchranu je člen výpravy, ktérého jste nechali před vsupem do hrobky. Sdělí-li váš zachránce hlídači podzemí kód od vstupních dveří, zavolá vám a budete volní. Komunikovat můžete jen pomocí telefonu. Při odchodu z hrobky jednejte obezřetně, dojde-li k vykradení či zničení hrobky, budete za to pykat po celý posmrtý život. "

A postupně se zobrazovaly fotky z míst v okolí planetária.


Řešení

Zachraň své členy výpravy uvězněné v hrobce. Podle popisu, který člen stojící venku dostal telefonem od spoluhráčů uvnitř hrobky, má nalézt B-týmáka s kódem. Ten na místě stojí pouhých 2 min. Takto ještě 5x. Ve chvíli kdy tým získá kód, předá ho B týmákovi u vchodu a všichni mohou opustit budovu a rozběhnout se plnit úkoly.