Úvodní úkol

Zadání


V 15:50 se na internetu zobrazilo následující video. Ve stejné době se podobné video s úvodním úkolm promítalo na zahájení hry v brněnském planetáriu na Kraví hoře.
Členům týmu v planetáriu se zobrazil následující text:
"Jste uvězněni v hrobce, zasypáni kamením a sutí, jedinou nadějí na vaši záchranu je člen výpravy, ktérého jste nechali před vsupem do hrobky. Sdělí-li váš zachránce hlídači podzemí kód od vstupních dveří, zavolá vám a budete volní. Komunikovat můžete jen pomocí telefonu. Při odchodu z hrobky jednejte obezřetně, dojde-li k vykradení či zničení hrobky, budete za to pykat po celý posmrtý život. "

A postupně se zobrazovaly fotky z míst v okolí planetária.


Řešení

Zachraň své členy výpravy uvězněné v hrobce. Podle popisu, který člen stojící venku dostal telefonem od spoluhráčů uvnitř hrobky, má nalézt B-týmáka s kódem. Ten na místě stojí pouhých 2 min. Takto ještě 5x. Ve chvíli kdy tým získá kód, předá ho B týmákovi u vchodu a všichni mohou opustit budovu a rozběhnout se plnit úkoly.